Květen 2019

Oddání jako klíč k realizaci naší pravé esence

Jednoho dne mi byla položena otázka, zdali pro mě existuje po Probuzení ještě nějaké další Dosažení. Podle mého porozumění, není po Probuzení žádné další Probuzení, jen neustále větší  prohlubování se ve věčném absolutním Bytí, stále větší stmelení se se všeobjímající realitou v čistotě, tichosti a jasnosti. Po poznání Pravdy se stává  během zlomku sekundy zcela jasné, že člověk nikdy nemohl  existovat jako osobnost oddělená od Boha, že člověk neexistuje a

Automatická kresba – Marta Soraya

Dobrý den všem! Vyřiďte prosím paní Martě, že stále ještě doznívá úžas, radost a účinek jejího působení ze soboty v Praze. Už její pouhá přítomnost mezi námi vyvolávala léčivé procesy.Ten účinek se vlastně bude projevovat už navždy. Dnes při vzpomínce na toto setkání jsem pocítil, že nastala vhodná chvíle pro namalování obrázku Marty- zachycení energie, kterou obnáší a vyzařuje, „automatickou“ kresbou.Věděl jsem o tomto svém záměru již dříve, avšak na to

O Intenzivní léčbě

Pokud jste na setkání s Martou ještě nebyli, tak jde o komplexní pozvání do Jednoty. Nejde přitom jen o moderní nedvojné přesvědčování a koncepty, jež jsou bohužel jen další potravou pro mysl. Protože je Marta tichostí Já, pracuje s našim bytostným Já skrze ticho, do kterého nás zevnitř velmi jemně vtahuje, odkrývá a přeměňuje. Její tichý daršan a pohled Vás přímo vtáhne do jádra Božského Já. Unikátní je právě pobyt

Otázky a odpovědi 2

Marta odpovídá na dotazy – pokračování 2      Dotazující: Někdy mám pochybnosti. Pochybnosti o tom co dělám, pochybnosti o všem. Marta : Existuji 2 cesty jak toto transformovat. Pochybujte o pochybnostech. Ptejte se ‚Kdo má pochybnosti?‘ Následujte myšlenku o pochybnosti až k jejímu prameni a budete vidět, že se rozplyne ve vašem srdci. To je jen mysl. Protože každá naše myšlenka je řízena bohem (t.j. není naše, ale boží a my jsme jen

Otázky a odpovědi

Otázka: Jak se díváš na otázku svobodné vůle a autonomie člověka?   Marta: Neurochirurgové a mozkoví vědci zjistili, že impuls ke konání určité činnosti je registrován mozkem až za několik setin sekundy po té, co impuls k činnosti již nastal. Aktivita je tedy registrována jako první, až po ní následuje poznání tohoto impulsu mozkem. To tedy znamená, podle vědců, že my „neděláme to, co chceme, ale chceme, to co děláme.“

O čistém Vědomí

Aneb o kotvení v bytí a konečném Svébytí   Podíváme-li se na tématiku života, tak vidíme, že život má dva aspekty, dvě stránky, relativní a absolutní. Absolutní aspekt života je nekonečný neměnný oceán čistého vědomí, který je bází všeho.   Je to aspekt věčné existence a tato existence nachází svůj výraz v relativním bytí. Abychom se dostali k absolutnímu čistému bytí, musíme překročit veškeré naše myšlení. Teprve po té jsme

Miluj mě, jako když…

Dotazující: Dálkový daršan byl nádherný. Nejprve jsem vnímal to očišťování a cítil jsem se volněji a po té jsme byl „krátce –pryč“ a asi jsem usnul, ale jen na pár minut. Také jsem vnímal zvýšení energie. To byla velmi hezká zkušenost a mé celé vědomí/ můj celý systém po tom touží a já bych to rád zintenzivňoval. A když na to pomyslím, že příští daršan bude až za 6 dní,