O Intenzivní léčbě

Pokud jste na setkání s Martou ještě nebyli, tak jde o komplexní pozvání do Jednoty. Nejde přitom jen o moderní nedvojné přesvědčování a koncepty, jež jsou bohužel jen další potravou pro mysl. Protože je Marta tichostí Já, pracuje s našim bytostným Já skrze ticho, do kterého nás zevnitř velmi jemně vtahuje, odkrývá a přeměňuje. Její tichý daršan a pohled Vás přímo vtáhne do jádra Božského Já. Unikátní je právě pobyt v její přítomnosti, nemluvě o jejím pohledu. Jen málokteří si vystačí jen s tichem, které je přitom nejvýmluvnějším a nám nejbližším jazykem. Jako Bódhisattva na sebe bere to, s čím druhým pomáhá, je živoucím transformátorem energie, kterou „pere“ a neučí, neléčí jen v určitou dobu. Skrze ní prochází vše ať už je kdekoli. A jelikož je tento přenos umožněn skrze její tělo, pak i to má své limity, včetně následné zátěže na tento relativní systém.  

Z posledního setkání nám jedna účastnice psala, že neví, jaká kouzla si s ní prováděla a že byla velmi překvapená ze svých reakcí. Mohla by jsi k tomu něco prozradit a říct nám něco k tomu, jak u Tebe Intenzivní léčba probíhá?  

Intenzivní léčba je doprovodným jevem při mém setkání s lidmi. Jedná se o „práci“ s energií, která nastává a vyvíjí se s naprostou lehkostí sama od sebe. Je to též i pro mě napínavá záležitost, probíhající spontánně, nezávisle na prostoru a čase, a je následkem reakcí dvou na sebe různě reagujících relativních systémů a jejich vzájemné výměny energií.  

Síla přítomnosti, jako léčící subjekt, může léčit buď jako celistvá přímo nebo prostřednictvím svým jednotlivých aspektů, podle toho jaké aspekty můj protějšek – jako tělesně duševní mechanismus – zrovna potřebuje. Proto je každé setkání jedinečné a léčba je tedy vždycky individuální. K výměně energie dochází naprosto hravě, podle toho jak na sebe tyto dva systémy vzájemně reagují.    

Můžeš dát konkrétní příklad ?  

Někdy jsem přítomná pouze Tady a Teď, a vyčkávám tak dlouho, než se hráz s blokádami prolomí sama od sebe, bez toho aniž bych něco dělala. Sila přítomnosti prostřednictvím mého bytí a mého pohledu je dostačující k tomu, aby byly blokády proraženy.  

Jindy začíná léčba pro mě tím, že musím pomoci prvně sama sobě. Jako jednotné vědomí pociťuji blokády, které můj protějšek přináší, sama na sobě. Musím se tedy postarat především o to, abych byla sama schopna volně dýchat, pokud má druhý zablokovanou srdeční čakru nebo solar plexus a abych uvolnila svůj vlastní systém a dostala své tělo do rovnováhy, které na sebe právě přebralo blokády svého protějšku.  

Tím že odblokuji a zharmonizuji sama sebe, dochází automaticky k tomu, že se systém druhého uvolní, protože on a já jsme jedno a to samé vědomí. Když provádím korektury na sobě samé, spravuji automaticky i energetický systém druhého. 
Zde se jedná o poslání bódhisattvy, jehož tělo přebírá blokády na sebe a prostřednictvím vlastního tělesného korpusu vyhazuje negativitu a nepotřebný odpad z těla druhých jedinců ven.  

Přiznávám, že toto poslání není vždycky jednoduché, protože se neomezuje pouze na satsang. Výměna energií probíhá samozřejmě neustále i v běžném životě, takže se může stát, že i jako spolujezdec v autě nebo při návštěvě kavárny a jiných kontaktech s ostatními vnímám fyzickou a psychickou bolest druhých a její momentální transformaci.  

Zrovna minulý týden jsem byla hostem v domě, kde jsem několik dní po jedné hodině v noci zcela znenadání začala trpět velmi nepříjemnými a pro mě neznámými bolestmi nervů v pravé noze. Bolest byla jako vlna, která se po několika sekundách stále opakovala. Když se mě pak jednoho rána paní domu ptala, jaká byla moje noc, tak jsem ji o mém nočním dobrodružství s podivem vyprávěla. Po té mi moje hostitelka sdělila, že těmito bolestmi již léta přesně v tuto dobu v noci trpí, protože má nohu po úrazu. Po třech dnech bolesti přestaly, jak u mě, tak i u mé hostitelky.    

Pracuješ pouze jako Bódhisattva?  

Léčba jako taková má spoustu facett (aspektů a ploch) a tyto aspekty mohou mít i další projevy a možnosti, podle individuálního plánu každého jedince a jeho tělesně duševního mechanismu. Setkání se může rozvíjet například dál, že si se systémem druhého můžeme společně pohrávat. Sestavuji dotyčnou relativní osobnost na energetické úrovni nově, tím že mám přístup k veškerým individualizovaným aspektům universa.  

Mohu kanalizovat všechno, protože Jsem Vším. Nejraději nabízím a přináším svým protějškům jejich vlastní aspekty v podobě energie guruů. Tyto aktivuji buď v souvislosti s určitou tématikou (jako např. Akceptace, Mír, Sebeláska, Ying-Princip, Transformace apod.) nebo přímo v čakrách, aby se tyto co nejrychleji odblokovaly, nabily čerstvou energií a aby se tímto zlepšil průtok jejich energie. Každá čakra má své téma a k tomu patří i příslušná energie.  

Čakry jsou mnohdy v průběhu našeho života blokované starými mentálními vzorky a jedna čakra může potlačovat činnost druhé a tímto nemohou plnit správně svoji úlohu. V tomto případě je zapotřebí jejich energie zaktivovat, aby tato mohla opět volně proudit a jednotlivé čakry mohly zase plně převzít svoji úlohu a funkci příjmu a rozvodu energie v těle.  

S čím vším je možné energeticky pracovat a harmonizovat relativní osobnost?

Pokud se sám neomezíš, jsou možnosti prakticky neomezené. 
Jako kanálu či mechanismu sloužícímu Universální energii, mi je k dispozici nejen její univerzální princip, ale i její veškeré relativní aspekty. Záleží na tom, do jaké oblasti kosmického internetu chci zrovna vkročit, co chci kanalizovat nebo z jakých kultur právě vycházím. Pokud vkročím například do oblasti náboženství, mohu kanalizovat své další aspekty prostřednictvím andělských sil. Tyto mi dávají možnost specifické práce, kterou guruové nemohou nabídnout, a proto je používám obzvláště tam, kde pomáhám bytostem či energiím při jejich přechodu do jiných dimenzí. Samozřejmě, že je možné používat i jiné nástroje jako jsou energie barev, záření nebo drahých léčivých kamenů, tady se meze nekladou.    

Lze tedy říci, že Intenzivní léčba probíhá na dálku i zblízka vždy?  

Jak už bylo řečeno, je spousta případů, kdy se na léčbu vůbec nesoustředím, ani na ni nemyslím a ona probíhá tak jako tak přesto. Univerzální energie, kterou jsem, má vždycky léčebný aspekt ať chci nebo nechci, tento někdy nemusí být na první pohled zřejmý. Energie pracuje u tělesně duševních mechanismů podle své vlastní inteligence na třech různých úrovních – tělesné, duševní a duchovni – podle priority, jak je jedinci souzeno.  Ve spoustě případů se stalo, že spontánní léčba nastala během dálkového kontaktu či daršanu, jen tím, že se na lidi pouze zaměřuji, bez toho abych měla v úmyslu léčit určitou část těla. To znamená, že jsem pouze s lidmi a jejich problémy a že je podporuji na jejich cestě a tím se problémy uvolní a to se může projevit na tělesném zdraví. Před měsícem mě navštívila přítelkyně, která trpí artrózou, v noci bolestmi ani nemohla spát a pomalu nemohla hýbat prsty, bolest vystřelovala až k loktům. Byla jsem s ní v soucitu a zároveň pociťovala svojí vlastní bezmocnost, když jsem viděla, jak pomalu nemůže udržet v rukou ani šálek s čajem. Poté, co jsme si promluvili o příčině její nemoci a ona byla ochotna svůj život změnit, jsme se po dvou meditacích rozešli a za tři dny mi volala, že bolesti v rukou ještě v ten den přestaly a může zase prsty hýbat a konečně v noci v klidu spát. V takových případech pociťuji skutečně jen hlubokou pokoru.      

Co je nejčastější příčinu energetických blokád?  

Jsou to disharmonické mentální vzorce každého jedince, které zapříčiňují změny v průtoku a blokování energie v těle a tímto později i nemoci. Naše tělo je odrazem našich mentálních vzorků. Po zkušenosti z dlouholetého čtení čaker spousty osobností, existuje z mého pohledu jen jedna jediná příčina pro vytváření blokád v průběhu našeho bytí a to je nedostatek Lásky a Sebelásky. 
Naše energie pak není schopná volně proudit a začíná byt blokována. Na základě tohoto problému vyvstávají blokády na různých místech, podle našich mentálních kondicí a podle toho, jaký princip je právě porušen dojde k energetické nerovnováze. Tato se odrazí dříve či později na fyzickém těle.    

Existuje přímá souvislost s odblokováním energie a konečným sebepoznáním?

Sebepoznání je fenomén, který není na našem těle nebo na odblokování energie nijak závislé.
Poznaní nepřijde proto, že energie má volný průtok, ale přesto. Jinak by to znamenalo, že by ses mohl k Poznání odstraněním energetických blokád dopracovat, což podle mě není možné. Poznání je dar Milosti, ke kterému dojde, když se naplní ten pravý čas, nezávisle na tom, jaký je průtok energie v těle.    

Pokud je Absolutno nezávisle na relativní úrovni, není snaha zabývat se relativní úrovní těla a mysli, jen nepochopením, jak se věci mají?

Z mého pohledu určitě ne. Pokud je člověk schopen věci jasně rozlišovat, nevidím v tom žádný problém. Naopak, uvolnění a zklidnění je důležité jak pro tělo, tak i pro mysl, protože se vztahuje na cele naše Bytí. Mysl je nutné uklidnit a podřídit vědomí, které má rozlišovací schopnost. Harmonizace mysli je důležitá, protože, když jí v tichosti utlumíme, poklesneme do našeho nejvyššího Já. Když myšlenky zmizí, nachází se pak člověk ve stavu „no-mind“ (bez mysli). Tento stav je velmi pokročilý. Je to stav vnitřního štěstí a blaženosti a možná proto je někdy hledajícími mylně považován za vlastní osvícení. Zde se ale ještě nejedná o konečnou Seberealizaci. Ta nastane, až když je mysl plně vtáhnuta do duchovního Srdce a „já“ kompletně zmizí.  

Co se týče naší tělesné schránky, je to náš vehikl, který nám umožňuje pobyt a vzájemnou komunikaci v této dimenzi. Již z toho důvodu by mělo být tělo ctěno. Když poznáš, kdo jsi, miluješ své tělo a slavíš ho jako manifestaci absolutna, prostřednictvím kterého tělo žije a pulsuje. Je ti branou navenek a uvědomuješ si, kdo je v něm ztělesněn.  

Naše tělo je chrámem Božím proto bychom neměli zapomínat ani na toho, kdo v tomto chrámu pobývá a komu je tento chrám vlastně zasvěcen. V centru našeho těla se nachází naše duchovni Srdce, pokud jej nenalezneš, žiješ jen někde na periferii. Pokud nastane uvědomění, že Tvé tělo je chrámem božím a Tvá duše Božím odrazem, Bůh je s Tebou, ať jsi kdekoliv. Ty sám jsi jeho projevem.