Otázky a odpovědi 2

Marta odpovídá na dotazy – pokračování 2     

Dotazující: Někdy mám pochybnosti. Pochybnosti o tom co dělám, pochybnosti o všem.

Marta : Existuji 2 cesty jak toto transformovat. Pochybujte o pochybnostech. Ptejte se ‚Kdo má pochybnosti?‘ Následujte myšlenku o pochybnosti až k jejímu prameni a budete vidět, že se rozplyne ve vašem srdci. To je jen mysl. Protože každá naše myšlenka je řízena bohem (t.j. není naše, ale boží a my jsme jen její příjemci) není možné udělat v životě žádnou chybu, stejně jako není možné jednat proti vůli boží. Nemáme vliv na své myšlenky a na to co si myslíme, ale na místo toho, abychom s nimi bojovali je můžeme pozorovat. Pochybnosti JSOU. Stejně tak je jako spousta jiných věcí, které prožíváme v tomto životě. Akceptujte své pochybnosti, to je další možnost. Dříve nebo později přijde řešeni samo od sebe. Jste prostě bůh, který právě pochybuje. Není na tom nic, co by nebylo O.K.?  

D: Vnímám něco jako intuiční vedení, ale nejsem si tím úplně vždy na 100% jista.

M: Není možné udělat chybu. 🙂 Je jen jedno vedeni, žádné jiné vedení ve skutečnosti neexistuje. Mysl je součástí vědomi. Podle toho, zdali nastane to, co naše mysl očekává, dochází pak k ohodnocení jako ‚správné‘ (intuitivní ) rozhodnutí nebo ‚nesprávné.‘  

D: Omlouvám se, že jsem takto otevřený, ale nemohu čekat pomoc bez otevření se …… Nechci aby někdo můj baťoh nesl(moje bloky), ale třeba je tam někde u Tebe schovaný klíč k tomu baťohu a když mi ho pošleš (hodíš, dáš, půjčíš … cokoliv) tak budu třeba moci alespoň část těch krámů z baťohu vyhodit….. 🙂

M: Pravý učitel se Tě nebude snažit změnit. Ten ví, že věci jsou jaké jsou. A ty musíš jednat tak, jak musíš jednat. Kdo má v sobě jen trochu zralosti Ti neřekne, co máš dělat a nikdy nebude jednat proti Tvé vůli. On Tě povede a bude Tě podporovat v Tvém rozhodnutí, ať dopadne toto rozhodnutí jakkoli. Kdo jedná jinak, sleduje jen své osobní zájmy a ne zájmy existence.