Otázky a odpovědi 2

Otázky a odpovědi 2

Marta odpovídá na dotazy – pokračování 2      Dotazující: Někdy mám pochybnosti. Pochybnosti o tom co dělám, pochybnosti o všem. Marta : Existuji 2 cesty jak toto transformovat. Pochybujte o pochybnostech. Ptejte se ‚Kdo má pochybnosti?‘ Následujte myšlenku o pochybnosti až k jejímu prameni a budete vidět, že se rozplyne ve vašem srdci. To je jen mysl. Protože každá naše myšlenka je řízena bohem (t.j. není naše, ale boží a my jsme jen