Automatická kresba – Marta Soraya

Dobrý den všem!

Vyřiďte prosím paní Martě, že stále ještě doznívá úžas, radost a účinek jejího působení ze soboty v Praze. Už její pouhá přítomnost mezi námi vyvolávala léčivé procesy.Ten účinek se vlastně bude projevovat už navždy.

Dnes při vzpomínce na toto setkání jsem pocítil, že nastala vhodná chvíle pro namalování obrázku Marty- zachycení energie, kterou obnáší a vyzařuje, „automatickou“ kresbou.Věděl jsem o tomto svém záměru již dříve, avšak na to se musí cítit tělo i mysl, aby došlo jak víte k co nejmenšímu zkreslení předávané informace „shora“. 

To, jak paní Marta působí na člověka, ovlivňuje celé lidstvo. Věřím totiž principu homeopatie i hologramu.Díky moc za její činnost a i vám, koordinačním spolupracovníkům Janovi a Ivanovi!

S přáním všeho dobrého

Lumír Krupička

ENERGETICKÁ PODSTATA BYTOSTI MARTA  

Stručný rozbor grafiky 

Počáteční spirála: 

Vrozená – daná – energie je nezvykle nadprůměrné úrovně. Rozvolněnou strukturu spirály vnímám jako lehkost a radost vyplývající z vědomí přítomnosti Domova. Bytost má velikou vnitřní sílu pro cestu životem a na zvládnutí případných náročnějších úkolů  – výzev. 

Srdce: 

Symbol Lásky. Z víru prvotní energie vyvěrají tři symboly srdce jako kytice. Ta se vznáší v prostoru uvnitř mohutné spirály.  Velkolepý cit Lásky je tak přímo živen z podstaty bytosti a projevuje se bezprostředně do prostoru hmotného světa bez jindy obvyklých ochran nebo obalů. 

Závěrečná spirála: 

Hlava. Elegantně vztyčená a veliká spirála svědčí o výrazném zdravém uvědomění si sama sebe a o přirozeném kráčení životem.   

Pozn.: 

Soustředěným pozorováním obrázku o vlastním nitru se v dotčené bytosti vynořují na povrch (do vědomí) zobrazené energie a propojením vědomí a podvědomí se harmonizuje celá bytost. Myšlenky, které jsou přitom iniciovány do vědomí, mají ozdravný charakter (v tomto konkrétním případě není zapotřebí). 

Pro bližší pochopení významu automatické kresby jednou čarou a použitých symbolů je možné nahlédnout na webové stránky s názvem Dotek nitra (krupicka.webnode.cz). 

Příloha: 

Obrázek energetické podstaty bytosti Marty.       

V Rakovníku dne 7. srpna 2014                                                Lumír Krupička