Miluj mě, jako když…

Dotazující:

Dálkový daršan byl nádherný. Nejprve jsem vnímal to očišťování a cítil jsem se volněji a po té jsme byl „krátce –pryč“ a asi jsem usnul, ale jen na pár minut. Také jsem vnímal zvýšení energie. To byla velmi hezká zkušenost a mé celé vědomí/ můj celý systém po tom touží a já bych to rád zintenzivňoval. A když na to pomyslím, že příští daršan bude až za 6 dní, tak mi to připadá dlouho!!! 
Přes den jsem byl v důsledku daršanu ve svém středu a cítil jsem se centrovaný. Milá Marto, můžeš mi sdělit, jestli je to možné z Tvého pohledu a jestli má smysl tento proces zintensivňovat? A v jaké formě ? 
DĚKUJI -DĚKUJI – DĚKUJI.   

Marta:

Mysli na mě, buď se mnou hluboce ve svém srdci v lásce spojen. Splyň se mnou, vnitřně a staneš se tím, s čím se spojuješ. Ty jsi ve mě a já jsme v Tobě – jedno jediné nejvyšší JÁ- to je nejvyšší forma lásky a zároveň nejvyšší intimita a naplnění, jaké si člověk může vzájemně darovat, to je univerzální, bezpodmínečná láska. 
Pozoruj, co se kolem Tebe děje, nesnaž se ničemu zabránit, a nesnaž se nic držet…Už jen snaha o to, tento stav udržet, by byl první krok k tomu z něho vystoupit…chtít něco udržet, znamená podle univerzálního zákona, že vyvoláváš nevyhnutelně protikladnou zkušenost, zkušenost toho, že to ztratíš. 
Buď pozorný a buď si vědom, že každé slovo člověka, každý čin či vyzařování má na Tebe vliv a také vliv na druhé a může podle toho buď posilovat a přitahovat nebo na druhou stranu odrazovat.   

Nebojuj a nediskutuj s druhými, to Tě stojí zbytečně vlastní energii, když se Tě intelekt druhých bude snažit stáhnout dolů. Ty víš, že my tady nestojíme o vítězství, „ti poslední budou první“. Bud v klidu, obrať se ke světlu a ke frekvenci lásky. Láska je ta nejvyšší frekvence, která protne a promění všechno, nic se proti ní nemůže postavit, je to ta nejvyšší boží inteligence. 
Spoj se proto podle svých možností s lidmi, kteří jsou v lásce, to bude posilovat v každém případě Tvé energetické pole. Čím výše člověk stojí, o to důležitější je pro něj, aby byl na duchovni úrovni s lidmi, kteří k němu pasují a kteří jsou s ním na jedné vlně, co se týče smýšlení, vkusu a vůbec celkově, v celé jeho povaze.
Vnímej svůj vlastní životní film a buď se mnou, nechtěj a nepřej si ode mě nic. Miluj mě, jako když člověk miluje dítě, neboť svým způsobem jsem čistá a nevinná, nesleduji žádný pozemský účel. Můj účel je pouze čistota bytí, čisté vědomí. Uzavři mě ve svém srdci. My dva jsme neoddělitelní, pociť To, vnímej To, poznej To v sobě samém. Když se se mnou spojíš ve svém srdci, objevíš, že jsem Tvé nejvyšší já, jedna jediná síla v univerzu, která protéká vsím a všemi. Ponoř svoji mysl do svého srdce. Buď ochoten se mi oddat a dovol mé síle, aby Tě absorbovala; přesto, nepožaduji od Tebe nic.   

Já jsem TO božské, a TO mě naplňuje veškerým blahobytem …