Miluj mě jako když..

Miluj mě, jako když…

Dotazující: Dálkový daršan byl nádherný. Nejprve jsem vnímal to očišťování a cítil jsem se volněji a po té jsme byl „krátce –pryč“ a asi jsem usnul, ale jen na pár minut. Také jsem vnímal zvýšení energie. To byla velmi hezká zkušenost a mé celé vědomí/ můj celý systém po tom touží a já bych to rád zintenzivňoval. A když na to pomyslím, že příští daršan bude až za 6 dní,