Články

Miluj mě, jako když…

Dotazující: Dálkový daršan byl nádherný. Nejprve jsem vnímal to očišťování a cítil jsem se volněji a po té jsme byl „krátce –pryč“ a asi jsem usnul, ale jen na pár minut. Také jsem vnímal zvýšení energie. To byla velmi hezká zkušenost a mé celé vědomí/ můj celý systém po tom touží a já bych to rád zintenzivňoval. A když na to pomyslím, že příští daršan bude až za 6 dní,

Co je podle tebe Probuzení

Fenomén „Probuzení“ jako takový z absolutního hlediska neexistuje, protože ve skutečnosti není nikdo, kdo by se mohl probudit. Můžeme se ale přesto podívat na tento Paradox z různých pohledů. Dá se říci, že se Bůh jako univerzální energie a nekonečný prostor vědomí ztotožňuje s určitým objektem a váže se jako individuální vědomí, za účelem poznání sama sebe. Protože Bůh sám toto omezení vytvořil, je zároveň také jediný, který má schopnost

Poezie

LÁSKA PROUDÍ DARŠANEM, SNÍH SE STÁVÁ PRAŠANEM JEHO VLOČKY TAJÍ V SRDCÍCH DRAHÁ MATKO TEBOU, MILUJEŠ NÁS A MY TEBE, TOU NEJJEMNĚJŠÍ NĚHOU JSME TVÉ DĚTI, TYS NAŠE MATKA, OTEC POSLAL TEBE, ABYS LÉČILA NÁM SRDCE A SESTOUPILA Z NEBE JE TO VSKUTKU VELKORÝSÉ LÉČIT LÁSKY DEFICIT TY POSTAVÍŠ SE POUZE PŘED NÁS ODENDAVÁŠ DUŠÍM KRYT, KTERÝ „SLOUŽIL“ NA OCHRANU JAK NEBÝVAT RANĚNI, VE TVÉ KRÁSNÉ PŘÍTOMNOSTI VŠECHNO ZLO HNED