Oddání jako klíč k realizaci naší pravé esence

Oddání jako klíč k realizaci naší pravé esence

Jednoho dne mi byla položena otázka, zdali pro mě existuje po Probuzení ještě nějaké další Dosažení. Podle mého porozumění, není po Probuzení žádné další Probuzení, jen neustále větší  prohlubování se ve věčném absolutním Bytí, stále větší stmelení se se všeobjímající realitou v čistotě, tichosti a jasnosti. Po poznání Pravdy se stává  během zlomku sekundy zcela jasné, že člověk nikdy nemohl  existovat jako osobnost oddělená od Boha, že člověk neexistuje a