O čistém vědomí

O čistém Vědomí

Aneb o kotvení v bytí a konečném Svébytí   Podíváme-li se na tématiku života, tak vidíme, že život má dva aspekty, dvě stránky, relativní a absolutní. Absolutní aspekt života je nekonečný neměnný oceán čistého vědomí, který je bází všeho.   Je to aspekt věčné existence a tato existence nachází svůj výraz v relativním bytí. Abychom se dostali k absolutnímu čistému bytí, musíme překročit veškeré naše myšlení. Teprve po té jsme